Home / Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp

Nói đúng và hiệu quả

Nói đúng và hiệu quả

Hãy nghĩ về những lần cuối cùng mà bạn phải đối mặt với những tình huống mà bạn phải tự đứng dậy vì bản thân mình.Với phụ nữ việc nói ra một yêu cầu hay mong muốn thực sự nào đó thì khó khăn hơn nam giới rất nhiều. Trong …

Read More »